Thường trực HĐND xã Nam Bình họp chuẩn bị kỳ họp thứ VII HĐND xã nhiệm kỳ 2021- 2026
Ngày 05/12/2023

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Vừa qua Thường trực HĐND xã Nam Bình tổ chức họp chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ VII HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đến dự có các đ/c Thường trực HĐND, Thường trực UBMTTQ xã, Thường trực UBND xã các đ/c công chúc chuyên môn thuộc UBND xã . Đc Nguyễn Quốc Chính- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì phiên họp. Tại phiên họp Thường trực HĐND, MTTQ, UBND xã Nam Bình đã thống nhất thời gian nội dung tổ chức kỳ họp thứ VII HĐND xã nhiệm kỳ 2021- 2026. 

Về thời gian dự kiến là cuối tháng 12/2023.

Về nội dung kỳ họp: Thông qua các báo cáo: của UBND xã năm 2023 về kết quả thực hiện các lĩnh vực, Báo cáo UBMTTQ xã về kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2023, báo cáo về tiếp cúc cử tri, báo cáo của Thường trực HĐND xã về kết quả hoạt động của HĐND xã, các ban HĐND xã năm 2023 và các tờ trình của TT HĐND, của UBND xã.

Tin liên quan