Nam Bình tập huấn xây dựng các mô hình học tập
Ngày 06/12/2023

Tập huấn xây dựng các mô hình học tập

 

Chiều 05/12, Hội Khuyến học tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đẩy mạnh xây dựng các mô hình học tập. giai đoạn 2021 - 2030

Dự hội nghị có đ/c Phạm Văm Giang PCT Hội khuyến học huyện kiến xương, các đ/c lãnh đạo, Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, TT HĐND xã,  trưởng các ban ngành đoàn thể, HTX Qũy tín dụng nhân dân thanh nê, đại diện 2 nhà trường, trạm y tế, hội giáo chức, ban chi ủy, ban công tác MT 6 thôn, BCH hội khuyến học xã, cán bộ khuyến học các thôn, đại diện ban khuyến học các dòng hộ  .

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung Chỉ thị 15 ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh thái bình về tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Thái bình đến năm 2030; Quyết định 387/QĐ-TTg ngày 25/03/2022 về phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030”; Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 3/6/2022 về phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình học tập giai đoạn 2021 - 2030”; các chương trình, kế hoạch của Hội Khuyến học Việt Nam về việc đẩy mạnh xây dựng các mô hình học tập cộng đồng.

Cùng với đó, đại biểu đã được quán triệt các kế hoạch, chương trình, đề án của tỉnh thái bình nhằm cụ thể hóa các chỉ thị, quyết định của Trung ương về xây dựng các mô hình học tập; triển khai phong trào học tập suốt đời và xây dựng mô hình công dân, xã hội học tập; hướng dẫn đánh giá, công nhận mô hình học tập…

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ thêm các nội dung chuyên đề; nêu những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai, đồng thời đề xuất một số giải pháp thực hiện phù hợp với thực tiễn.

Thông qua hội nghị tập huấn, cán bộ, hội viên hội khuyến học các cấp trên địa bàn nắm được các chủ trương, nhiệm vụ và mục tiêu thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, từ đó tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới.

 


Tổng lượt xem bài viết là: 30
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác