Thông tin liên hệ

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

1

VĂN PHÒNG HĐND - UBND XÃ NAM BÌNH

Địa chỉ: Thôn Đức Chính, xã Nam Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0369.935.286 

 

2

 ĐẢNG ỦY XÃ NAM BÌNH

Địa chỉ: Thôn Đức Chính, xã Nam Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

ĐT: 0984.042.112

2

BAN CÔNG AN XÃ NAM BÌNH

Địa chỉ: Thôn Đức Chính, xã Nam Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

ĐT: 0918.979.556

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ NAM BÌNH

Địa chỉ: Thôn Đức Chính, xã Nam Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

ĐT: 0985.576.535

3

   

HỘI NÔNG DÂN XÃ NAM BÌNH

Địa chỉ: Thôn Đức Chính xã Nam Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

ĐT:0944.166.269

4

     

Email: xanambinh@thaibinh.gov.vn

Giờ làm việc

Thứ 2 – Thứ 7: 8h00   – 17h00 

Gửi liên hệ

Mọi thông tin vui lòng gửi mail bên dưới