Dự án Khu nhà ở tại xã Đông La, huyện Đông Hưng
Ngày 23/11/2020

Dự án Khu nhà ở tại xã Đông La, huyện Đông Hưng

Dự án Khu nhà ở tại xã Đông La, huyện Đông Hưng được đã được UBND tỉnh phê duyệt  quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 14/3/2012 của UBND tỉnh.

- Tên dự án: Dự án Khu nhà ở tại xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

- Quy mô dự án: Quy hoạch khu nhà ở là 13,6 ha, trong đó diện tích đất xây dựng nhà ở là 5,33 ha.

- Tổng vốn đầu tư: 91 tỷ đồng

- Về bảng giá đất:

+ Giá đất ở tại vị trí giáp Quốc lộ 10 là : 4.500.000 đ/m2

+ Giá đất ở tại vị trí giáp đường nội bộ là: 2.500.000 đ/m2

- Địa điểm thực hiện: Thôn Anh Dũng, xã Đông La, huyện Đông Hưng

- Hình thức đầu tư: Liên doanh hoặc 100% vốn của nhà đầu tư , hoặc vốn BT.

- Địa chỉ liên hệ: Sở Xây dựng. Điện thoại: 036.3831.447

Tin tức khác