about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ NAM BÌNH

Nam Bình là xã nằm ở phía Nam huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình,  cách trung tâm huyện 8 km, phía Nam giáp xã Bình Định, phía Bắc  giáp xã Quang Hưng, Phía Đông giáp xã Quang Trung  huyện Kiến Xương xã Bắc Hải huyện Tiền Hải, phía Tây giáp xã Bình Thanh.

Xã Nam Bình  được thành lập năm 1948, tổng diện tích đất tự nhiên 668ha, trong đó đất nông nghiệp 436,5 ha; tổng dân số có 6.653 nhân khẩu với 2.235 hộ. Đảng bộ xã Nam Bình  có 314 đ/c Đảng viên được sinh hoạt ở 09 chi bộ, trong đó có 6 chi bộ thôn; 3 chi bộ chuyên môn, toàn xã có 6 thôn hành chính gồm: Thôn Thái Cao, thôn Đức Chính, thôn Phú Cốc, thôn Trung Kiên, thôn Đa Cốc, thôn Sơn Thọ.

Là một địa phương có bề dày truyền thống Cách mạng, có nhiều đóng góp trong  các  cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh  bảo vệ Tổ Quốc và giúp nước bạn Lào, Cam pu chia, có 238 đ/c được suy tôn là liệt sỹ, 31 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng, 07 cán bộ được công nhận cán bộ tiền khởi nghĩa,  130 đ/c thương bệnh binh, hàng trăm gia đình, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại.

Ngày 19/8/1948 xã nam Bình được thành lập gồm các xóm Bạch Đằng từ Bình Thanh về( thành thôn Sơn Thọ) và thôn Thái Cao ( từ xã Quang Trung chuyển về. Từ đây xã Nam Bình có 6 thôn: 3 thôn của xã Phú Cốc đổi lại tên thôn Thượng gọi là thôn Thượng Hiền, thôn Chính gọi là thôn Đức Chính, thôn Làng gọi là thôn Trung Kiên, thôn Đa Cốc là Làng Cả Đa Cốc tách sang Bình Thanh 1 phần, thôn Sơn Thọ và thôn Thái Cao.

Trong quá trình phát triển của lịch sử  và thời gian Nam Bình được phân chia theo các đơn vị như: đội, xóm. Đến tháng 10/2003 thực hiện Quyết định 65 của UBND tỉnh Thái bình về việc chuyển đổi mô hình xóm thành thôn , xã Nam Bình chính thức được phân chia thành 6 thôn: Thôn Thái Cao, thôn Đức Chính, thôn Phú Cốc, thôn Trung Kiên, thôn Đa Cốc và thôn Sơn Thọ.

Lịch sử hình thành mảnh đất Nam Bình đã ghi dấu quá trình đấu tranh để tồn tại và phát triển tạo nên truyền thống tốt đẹp  được bồi đắp và phát huy trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triền.

Tại địa phương hoạt động tôn giáo chỉ  duy nhất đạo Phật  6 thôn với 6 đình và 6 chùa, nhân dân trong xã  sống tốt đời đẹp đạo xây dựng nếp sống văn hóa theo nét đẹp truyền thống đã được gìn giữ lâu đời của địa phương.

Là một xã thuần nông kinh tế chủ yếu là phát triền nông nghiệp, ngành nghề phụ kém phát triển.

Nhưng với bản chất cần cù, chịu thương chịu khó cùng với sự phấn đấu từ nội lực quê hương Nam Bình đã từng bước thay đổi, diện mạo nông thôn ngày thêm khởi sắc, các công trình điện đường, trường trạm được đầu tư xây mới đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại và sinh hoạt của nhân dân, thu nhập bình quân đầu người > 40.000.000đ/ năm,  đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.