ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ NAM BÌNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2023, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024
Ngày 20/11/2023

 

 

Vừa qua, Uỷ ban MTTQ xã Nam Bình tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2023, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Chính – Bí thư Đảng Ủy – CT HĐND xã; các đồng chí đại diện BTV Đảng ủy; HĐND; UBND; đại diện các tổ chức thành viên; và các ông, bà các ủy viên Ủy ban MTTQ xãtrưởng các ban ngành đoàn thể trong xã, các đ/c trưởng thôn, hiệu trưởng 2 nhà trường, trạm y tế, HTX, đại diện các nhà chùa và hơn 100 đại biểu đã về dự.

Tại hội nghị, Thay mặt BTT MTTQ xã ông Nguyễn Văn Năm CT.UBMTTQVN xã báo cáo công tác Mặt trận năm 2023, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024:

 

Trong năm 2023, Uỷ ban MTTQ xã Nam Bình luôn chú trọng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với nhiều cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực, được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia và đạt hiệu quả cao. MTTQ xã đã làm tốt công tác an sinh xã hội ra lời kêu gọi ủng hộ Quỹ vì người nghèo”  với số tiền gần 30 triệu đồng  để giúp đỡ các gia đình khó khăn, ốm đau hoạn nạn. Thường xuyên coi trọng công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có 6/6 khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 (đạt tỷ lệ 100%). Phối hợp tổ chức, tham gia các hoạt động thăm hỏi tặng quà học sinh nghèo nhân dịp khai giảng năm học mới và nhân dịp tết trung thu

 

Mặt trận các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên đóng góp nhiều ý kiến đối với cấp ủy đảng, chính quyền về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; những ý kiến của cử tri do MTTQ tổng hợp đã phản ánh một cách toàn diện đến cấp ủy, chính quyền; giúp cấp ủy, chính quyền không ngừng nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, hướng đến sự hài lòng của nhân dân.Trong năm MTTQ xã đã phối hợp tổ chức 10 cuộc TXCT trước kỳ họp thứ 6, thứ 7 HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức 02 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân;  Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương.

 
 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị: Đồng chí Nguyễn quốc chính – Bí thư Đảng uỷ, CT HĐND xã đề nghị Mặt trận xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã tới quần chúng nhân dân. Đồng chí yêu cầu Mặt trận và các tổ chức thành viên tiết tục triển khai có hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo kế hoạch đã được cấp ủy phê duyệt; nội dung giám sát phải gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương,  nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân; đổi mới phương pháp giám sát, hạn chế tính hình thức.

 

 

Tại Hội nghị Tổng kết, UBMTTQ xã đã tặng phần thưởng cho các tập thể , các tổ chức thành viên , các nhà chùa và 15 gia đình văn hóa tiêu biểu trong toàn xã.

 

Năm 2024, UB MTTQ xã tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng; tiếp tục đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới .

Media/189_NamBinh/FolderFunc/202311/Images/7a6e1cd1f77f2121786e-20231120042248-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 11
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác