Kỳ họp thứ Sáu HĐND xã Nam Bình nhiệm kỳ 2021- 2023 thành công
Ngày 20/07/2023

Sáng ngày 20/7/2023, HĐND xã nam bình , nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 6 để  đánh giá hoạt động trong  6 tháng đầu năm , triển khai niệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.  Tham dự kỳ họp có đồng chí Vũ Hồng Minh Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện, các đồng chí trong BCH Đảng bộ  , chính quyền xã,UBMTTQ;  trưởng các ban ngành, hiệu trưởng 2 nhà trường, các đ/c bí thư, trưởng thôn và 23  đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kỳ  họp đã được đài truyền thanh xã truyền thanh trực tiếp.

 

Kết quả phản ánh tại kỳ họp cho thấy: 6 tháng đầu năm mặc dù gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của  cấp ủy đảng, sự điều hành linh hoạt của chính quyền địa phương; sự phối hợp MTTQ, các ban ngành đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động hội viên , đoàn viên và nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương nên nhìn chung kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Trong lĩnh vực phát triển sản xuất :Vụ  xuân năm nay xã nam bình gieo  cấy 430 ha, năng xuất đạt 68 tạ/ha, . . Công tác y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, TDTT tiếp tục được cải thiện; tình hình an ninh chính trị,  trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.công tác quân sự giao quân vượt chỉ tiêu, Thu, chi ngân sách đảm bảo đúng chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Trong đó tổng thu ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2023: 12.519.000.000, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm trên 3 tỷ đồng.

Tại kỳ họp này, HĐND xã đã nghe, thảo luận, chất vấn  và cho ý kiến vào một số báo cáo, và tờ trình của UBND xã; trong đó có Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Phương hướng 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2022 kết quả thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023.   Báo cáo hoạt động  công tác địa chính , môi trường 6 tháng đàu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm; Báo cáo thẩm định của 2 ban hội đồng nhân dân xã .Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri. Tờ trình của thường trực HĐND, tờ trình đề nghị thông qua chường trình giám sát của HĐND, TT HĐND, các ban HĐND năm 2023. Tờ trình của UBND về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2022, điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách xã năm 2023,

.  Kỳ họp đã giành nhiều thời gian để trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên tất cả các lĩnh vực mà cử tri quan tâm. Trong đó UBND xã đã tiếp thu và trả lời các ý kiến thuộc lĩnh vực  phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023; quản lý đất đai; quản lý hành chính; ; sản xuất nông nghiệp;  . Các ý kiến khác được các ban ngành tiếp thu, trả lời, giải thích thỏa đáng.

  Kết thúc kỳ họp lần thứ 6 , HĐND xã NAM BÌNH , nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thông qua dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2022; NQ về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ xung dự tán ngân sách năm 2023;  NQ  về việc phê chuẩn kế hoạch giám sát của HĐND, thường trực HĐND, các ban HĐND xã năm 2024 .

  Kết luận cuộc họp đ/c Nguyễn Quốc Chính – Bí thư BCH Đảng bộ- chủ tịch HĐND xã mong muốn các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết trong nhân dân gương mẫu đầu tàu xứng đáng là người đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- văn hóa- xh – quốc phòng an ninh năm 2023./.

 

Tin liên quan