HĐND xã Nam Bình nhiệm kỳ 2016-2021 chuẩn bị cho kỳ họp thư 10
Ngày 13/05/2020

Nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND xã Nam Bình bầu được 26 đại biểu

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác của HĐND, đến thời điểm này HĐND xã Nam Bình nhiệm kỳ 2016 -2021 đang tích cực chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 HĐND xã. UBND xã yêu cầu các đơn vị ban ngành chuẩn bị báo cáo sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, UBND tổng hợp để trình các hội nghị tiếp xúc  cử tri và trình kỳ họp.

Tin liên quan