HĐND xã Nam Bình chuẩn bị kỳ họp thứ Sáu nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 14/07/2023

Thực hiện Luật Tổ chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn liên ngành . Những ngày này HĐND xã Nam Bình đã và đang tích cực chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 HĐND xã nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo kế hoạch kỳ họp sẽ diễn ra vào ngày 20/7/2023. Như thường lệ để chuẩn bị cho kỳ họp Thường trực  HĐND xã đã tổ chức họp với TTMTTQ xã, UBND xã để phân công nhiệm vụ chuẩn bị các báo cáo trình tại kỳ họp. UB MTTQ xã tổ chức hội nghịtiếp xúc cử tri , Đảng ủy, UBND xã tổ chức 2 cuộc đối thoại trực tiếp với người đứng đầu với nhân dân tại hai thôn Thái Cao và thôn Trung Kiên. Các tổ đại biểu HĐND xã đã tổ chức họp và tổng hợp ý kiến phản ánh kiến nghị của nhân dân khu vực gửi đến UBMTTTQ xã.

 

Tin liên quan