Bà con xã Nam Biình xuống 2 tấn khoai tây giống
Ngày 06/11/2023

Bà con nông dân xã nam bình hoàn thành trên 2 ha cây khoai tây vụ đông.

Sau khi nhận được hỗ trợ giống khoai tây bà con nông dân xã nam bình đã tập trung  làm đất hoàn thành trên 2 ha khoai tây.

Cây Khoai tây có nhiều lợi thế trong sản xuất vụ đông bởi thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ khoảng 85 - 90 ngày là cho thu hoạch. Là cây ưa lạnh nên thời vụ trồng khoai tây không quá khắt khe như những cây trồng khác, chính vì thế cây khoai tây vẫn là cây trồng được mở rộng diện tích .

Cùng với trồng khoai tây, hiện xã đang tập trung tuyên truyền, động viên nông dân tích cực mở rộng diện tích cây màu vụ đông ưa lạnh, tập trung mở rộng các loại rau màu ở tất cả các thôn trong xã   phấn đấu có một vụ đông sôi động

Bà con nông dân xã nam bình hoàn thành trên 2 ha cây khoai tây vụ đông.

Sau khi nhận được hỗ trợ giống khoai tây bà con nông dân xã nam bình đã tập trung  làm đất hoàn thành trên 2 ha khoai tây.

Cây Khoai tây có nhiều lợi thế trong sản xuất vụ đông bởi thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ khoảng 85 - 90 ngày là cho thu hoạch. Là cây ưa lạnh nên thời vụ trồng khoai tây không quá khắt khe như những cây trồng khác, chính vì thế cây khoai tây vẫn là cây trồng được mở rộng diện tích .

Cùng với trồng khoai tây, hiện xã đang tập trung tuyên truyền, động viên nông dân tích cực mở rộng diện tích cây màu vụ đông ưa lạnh, tập trung mở rộng các loại rau màu ở tất cả các thôn trong xã   phấn đấu có một vụ đông sôi động

Media/189_NamBinh/FolderFunc/202311/Images/a95af69adaf00cae55e1-20231106091108-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 10
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác